جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

کالای فیزیکی

خرید رمان کره ای 마당이 있는 집 از نویسنده کره ای 김진영 از فروشگاه کتاب سارانگ-کپی

خرید رمان کره ای 마당이 있는 집 از نویسنده کره ای 김진영 از فروشگاه کتاب سارانگ-کپی
خرید رمان کره ای 마당이 있는 집 از نویسنده کره ای 김진영 از فروشگاه کتاب سارانگ-کپی
خرید رمان کره ای 마당이 있는 집 از نویسنده کره ای 김진영 از فروشگاه کتاب سارانگ-کپی

خرید رمان کره ای 마당이 있는 집 از نویسنده کره ای 김진영 از فروشگاه کتاب سارانگ-کپی

۱۳۶٫۰۰۰۹۶٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید
  • خرید رمان زبان کره ای
  • 마당이 있는 집
  • اثر نویسنده کره ای 김진영
  • شابک 9788954651226
  • از پرفروش ترین رمان های زبان کره ای
  • مناسب برای آشنایی با ادبیات کره جنوبی
  • سایز رقعی
  • 380 صفحه

책소개 (معرفی کتاب)

“마당에서 시체 냄새가 난다.”

한국 미스터리계를 휩쓸 강렬한 신인, 강력한 데뷔작 출간!

의사 남편에 똑똑하고 잘생긴 아들, 모자랄 것 없는 풍족한 가정. 주란의 가족은 누구나 꿈꾸는 ‘완벽한 집’으로 이사한다. 주란은 이 행복한 가정 속에서 완벽한 아내이자 주부, 어머니로서 행복을 누리며 산다. 단 한 가지 신경을 거슬리는 것은 마당에서 나는 냄새. 남편은 금방 사라질 거름 냄새로 치부하지만 예쁜 수채화에 찍힌 기름 얼룩처럼 좀처럼 머릿속에서 도무지 지워지지 않는다. 별것 아는 것 같았던 이 불안감은 조금씩 커져, 완벽한 것 같았던 남편의 행동들도 하나씩 수상쩍게 느껴지기 시작한다. 남편은, 살인자인가?

『마당이 있는 집』은 김진영 작가의 데뷔작이다. 본디 단편 영화를 만들며 시나리오 작업에 몰두하던 그는 원천 스토리로서의 소설에 관심을 갖고 2016년 한국콘텐츠진흥원 스토리창작과정에 지원하여 작품을 완성했다. 소설 창작 경험이 거의 전무했지만 흡입력 있는 설정과 뛰어난 스토리 구성으로 이 과정에 참여한 심사자들의 찬사를 한몸에 받았다.

행복한 일상을 의심하기 시작한 여자와 불행한 일상을 탈출하기 위해 분투하는 두 여자의 삶이 교차하며 변해가는 과정을 그린 이 작품은, 지금 이 시대를 살아가는 사람들에게 깊은 공감과 함께 강렬한 인상을 심어줄 심리 서스펜스이자 가정 스릴러다.

작가의 말

“문을 열면 복도가 아닌 마당이 있는 집을 상상했다. 언젠가 그런 집에서 살게 되길 꿈꿨다. 하지만 정작 그런 공간이 주어진다고 해도 행복함을 느낄 수 있는 사회에 나는 살고 있는 걸까? 누구나 꿈꾸는 집에 살고 있지만, 그 집을 넘어선 선택을 하는 주인공이 등장하는 이야기를 써보고 싶었다.”