جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

کالای فیزیکی

خرید رمان کره ای 보통의 언어들 나를 숨 쉬게 하는 از نویسنده کره ای 김이나

خرید رمان کره ای 보통의 언어들 나를 숨 쉬게 하는 از نویسنده کره ای 김이나
خرید رمان کره ای 보통의 언어들 나를 숨 쉬게 하는 از نویسنده کره ای 김이나
خرید رمان کره ای 보통의 언어들 나를 숨 쉬게 하는 از نویسنده کره ای 김이나

خرید رمان کره ای 보통의 언어들 나를 숨 쉬게 하는 از نویسنده کره ای 김이나

۶۰٫۰۰۰۴۹٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

خرید رمان زبان کره ای

보통의 언어들: 나를 숨 쉬게 하는

اثر نویسنده کره ای 김이나

از پرفروش ترین رمان های زبان کره ای

مناسب برای آشنایی با ادبیات و داستان نویسی کره ای

سایز رقعی

268 صفحه

شابک 9791190786355

대한민국 대표 작사가 김이나가 일상의 언어들에서 포착한 마음의 풍경

매 순간 결핍과 고독감에 흔들리는 ‘보통의 우리들’을 위한 책

이번 책 『보통의 언어들』은 김이나 작가가 그간 대중과 긴밀히 소통해온 경험을 살려 우리가 삶에서 맞부딪히는 복잡한 감정과 관계의 고민에 대한 해법을 일상의 단어 속에서 탐색한다. 그녀는 작사가로서의 예민한 안테나를 살려 우리가 자주 표현하는 감정의 단어들을 수집하고, 그 단어들이 다 품어내지 못한 마음의 풍경을 섬세하게 포착했다. 평범한 단어들 속에 깃들인 특별한 가치를 찾고 삶의 지향점을 풀어가는 김이나의 글은 쳇바퀴 같은 생활이 얼마나 소중한 것인지, 그 안에서 우리는 어떻게 확장된 인생의 의미를 발견할 수 있는지 보여준다.