جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

کالای فیزیکی

جدیدترین کتاب کره ای تاپیک متوسط و پیشرفته 2022 TOPIK Ⅱ(토픽 Ⅱ) 한 번에 통과하기

جدیدترین کتاب کره ای تاپیک متوسط و پیشرفته 2022 TOPIK Ⅱ(토픽 Ⅱ) 한 번에 통과하기
جدیدترین کتاب کره ای تاپیک متوسط و پیشرفته 2022 TOPIK Ⅱ(토픽 Ⅱ) 한 번에 통과하기
جدیدترین کتاب کره ای تاپیک متوسط و پیشرفته 2022 TOPIK Ⅱ(토픽 Ⅱ) 한 번에 통과하기

جدیدترین کتاب کره ای تاپیک متوسط و پیشرفته 2022 TOPIK Ⅱ(토픽 Ⅱ) 한 번에 통과하기

۲۵۰٫۰۰۰۲۰۵٫۰۰۰تومان
سیاه سفید
اضافه به سبد خرید

جدیدترین کتاب کره ای تاپیک متوسط و پیشرفته 2022 TOPIK Ⅱ(토픽 Ⅱ) 한 번에 통과하기

577 صفحه

انتشارات Darakwon

شابک   9791138308694

زبان کتاب : کره ای انگلیسی

درباره این کتاب

도서 특징

▶ 유형별 공략비법 + 영역별 무료강의 + 한ㆍ중ㆍ영 해설 + 어휘&테스트 핸드북 ◀

첫째, 최신 기출문제를 분석하여 핵심이론을 정리하였습니다.

둘째, 꼭 알아야 할 어휘와 문법을 주제별ㆍ급수별로 정리하였습니다.

셋째, 새로운 평가틀을 반영한 실전 모의고사 3회분을 수록하였습니다.

넷째, 외국인 학습자 혼자서도 쉽게 공부할 수 있도록 다국어 해설을 수록하였습니다.

다섯째, TOPIK Ⅱ 실전 모의고사의 빈출 어휘와 어휘 테스트 핸드북을 제공합니다.

سوالی دارید؟ از ما بپرسید