جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

کالای فیزیکی

کتاب کره ای تاپیک مقدماتی COMPLETE GUIDE TO THE TOPIK Ⅰ BASIC

کتاب کره ای تاپیک مقدماتی  COMPLETE GUIDE TO THE TOPIK Ⅰ BASIC
کتاب کره ای تاپیک مقدماتی  COMPLETE GUIDE TO THE TOPIK Ⅰ BASIC
کتاب کره ای تاپیک مقدماتی  COMPLETE GUIDE TO THE TOPIK Ⅰ BASIC
کتاب کره ای تاپیک مقدماتی  COMPLETE GUIDE TO THE TOPIK Ⅰ BASIC
کتاب کره ای تاپیک مقدماتی  COMPLETE GUIDE TO THE TOPIK Ⅰ BASIC
کتاب کره ای تاپیک مقدماتی  COMPLETE GUIDE TO THE TOPIK Ⅰ BASIC
کتاب کره ای تاپیک مقدماتی  COMPLETE GUIDE TO THE TOPIK Ⅰ BASIC

کتاب کره ای تاپیک مقدماتی COMPLETE GUIDE TO THE TOPIK Ⅰ BASIC

۱۶۵٫۰۰۰۱۲۱٫۰۰۰تومان
سیاه سفید
اضافه به سبد خرید

کتاب کره ای تاپیک مقدماتی COMPLETE GUIDE TO THE TOPIK Ⅰ BASIC – NEW EDITION

176 صفحه

انتشارات Darakwon

شابک   978-89-277-3198-6

زبان کتاب : کره ای انگلیسی

تجزیه و تحلیل انواع تجدید نظر شده آزمونهای سوالات TOPIK براساس نوع و توضیحات دقیق تر در مورد استراتژی های حل مسئله

توضیحات تکمیلی ارائه شده با آزمونهای عملی برای بهبود مهارت های درک مطلب

شبیه سازی آزمون واقعی از طریق تست با توضیحات کامل کره ای-انگلیسی برای تهیه کامل TOPIK

Table of Contents

서문 Preface ------------------------04

이 책의 구성 및 활용 How to Use This Book--------------------- 06

차례 Contents ---------------------08

한국어능력시험 안내 TOPIK Guidelines ---------------------10

PART 1

기출문제 유형 분석 Review & Analysis of Previous TOPIK Questions

듣기 Listening ---------------------20

읽기 Reading ---------------------30

PART 2

유형별 연습 문제 Practice Questions

듣기 Listening ---------------------42

읽기 Reading ---------------------55

PART 3

실전 모의고사 Mock Tests

실전 모의고사 1회 Mock Test 1--------------------- 78

실전 모의고사 2회 Mock Test 2 ---------------------102

부록 Appendix

PART 2 유형별 연습 문제 Practice Questions

정답 / 듣기 대본 / 읽기 지문 번역 ---------------------126

PART 3 실전 모의고사 1회 mock Test 1

정답 / 듣기 대본 / 읽기 지문 번역 / 해설 ---------------------136

실전 모의고사 2회 Mock Test 2

정답 / 듣기 대본 / 읽기 지문 번역 / 해설 ---------------------152

OMR 카드

سوالی دارید؟ از ما بپرسید