جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

کالای فیزیکی

کتاب کره ای هر روز روانشناسی بخوان 매일 심리학 공부

کتاب کره ای هر روز روانشناسی بخوان 매일 심리학 공부
کتاب کره ای هر روز روانشناسی بخوان 매일 심리학 공부
کتاب کره ای هر روز روانشناسی بخوان 매일 심리학 공부

کتاب کره ای هر روز روانشناسی بخوان 매일 심리학 공부

۲۰۰٫۰۰۰۱۵۸٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید
  • کتاب کره ای هر روز روانشناسی بخوان 매일 심리학 공부
  • 350 صفحه
  • قطع وزیری
  • شابک 9788952701800

소개

세상의 적으로부터 내 마음을 지킨다!

일과 인간관계의 흐름을 이해하고 내 편으로 만드는 법

일상생활 속에서 우리가 하는 행동 하나하나, 내뱉는 말 한 마디 한 마디는 모두 심리활동의 결과물이다. 그만큼 심리학은 우리의 생활 곳곳에 배어있다. 작게는 한 개인의 정서 조절과 타인과의 교제에서부터 크게는 영업, 장사, 사업에 이르기까지, 생활의 다방면에서 밀접한 관계를 맺고 있다.

그래서 심리학을 공부하면 자신에 대해 더 깊이 이해할 수 있으며, 자신의 행동 뒤에 어떤 심리적 배경이 숨겨져 있는지, 자신의 현재 개성이나 성격 등이 어떻게 형성되었는지 파악할 수 있다. 마찬가지로 타인의 행동 속에 내재된 심리적 배경을 추정해 인간관계에 대해서도 보다 정확히 인지할 수 있게 된다. 그 결과, 심리학을 잘 아는 사람은 언제 어떤 말을 해야 할지 알고 있으며, 상대의 말과 얼굴을 주의 깊게 살피는 것만으로도 확실한 기회를 잡고 경솔하게 상대를 자극하지 않는다.

자신의 심리를 이해할 때 당신은 강한 사람이 될 수 있으며, 다른 사람의 심리를 이해할 때 당신은 지혜로운 사람이 될 수 있다. 따라서 자신과 타인의 심리를 분명히 이해할수록 당신은 세상으로부터 상처 받지 않고 주도적으로 상황을 지배할 수 있으며, 일과 인간관계의 흐름을 파악하여 내 편으로 만들 수 있게 된다.

معرفی کنید

من قلبم را از شر دشمنان جهان محافظت می کنم!

چگونه جریان کار و روابط را درک کنید و آن را در کنار خود قرار دهید

هر عملی که در زندگی روزمره انجام می دهیم، هر کلمه ای که می گوییم، نتیجه فعالیت های روانی ماست. به این ترتیب، روانشناسی در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ می کند. در جنبه های مختلف زندگی، از تنظیم احساسات و معاشرت فرد با دیگران گرفته تا فروش، تجارت و تجارت، ارتباط تنگاتنگی دارد.

بنابراین، اگر روان‌شناسی مطالعه کنید، می‌توانید خود را عمیق‌تر درک کنید، چه پیش‌زمینه‌ی روان‌شناختی پشت اعمال شما پنهان است و شخصیت یا شخصیت فعلی‌تان چگونه شکل گرفته است. به همین ترتیب، با تخمین پس‌زمینه روان‌شناختی ذاتی رفتار دیگران، می‌توان روابط انسانی را با دقت بیشتری تشخیص داد. در نتیجه فردی که به روانشناسی مسلط است می داند چه زمانی و چه چیزی را باید بگوید و تنها با بررسی دقیق کلام و چهره طرف مقابل، فرصت مطمئن را غنیمت شمرده و بی پروا طرف مقابل را تحریک نمی کند.

وقتی روانشناسی خودت را بفهمی می‌توانی آدم قوی‌ای شوی و وقتی روان‌شناسی دیگران را بفهمی، می‌توانی آدم عاقلی شوی. بنابراین، هر چه روانشناسی خود و دیگران را با وضوح بیشتری درک کنید، بیشتر می توانید در کنترل اوضاع بدون آسیب دیدن از دنیا ابتکار عمل را به دست بگیرید و جریان کار و روابط انسانی را درک کرده و به آن ادامه دهید. طرف شما.

سوالی دارید؟ از ما بپرسید