جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

کالای فیزیکی

خرید کتاب ایتالیایی Da zero a cento A1-C2

خرید کتاب ایتالیایی Da zero a cento A1-C2
خرید کتاب ایتالیایی Da zero a cento A1-C2
خرید کتاب ایتالیایی Da zero a cento A1-C2

خرید کتاب ایتالیایی Da zero a cento A1-C2

۲۳۰٫۰۰۰۲۰۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

خرید کتاب ایتالیایی Da zero a cento A1-C2

نویسنده Anna Lia Proietti, Cinzia Ciulli

ناشر ‎ Progetto Lingua Edizioni

شابک 9783190053834

تعدادصفحه 176

سطح A1, A2, B1, B2, C1, C2

قطع کتاب رحلی

زبان کتاب ایتالیایی

ALMA Edizioni - از صفر تا صد A1-C2

آزمون ارزیابی زبان ایتالیایی (خود) - آمادگی برای امتحان

از صفر تا صد، طیف وسیعی از آزمون‌های امتیازی را برای ارزیابی دانش زبان ایتالیایی، با اشاره به 6 سطح چارچوب مشترک اروپایی (از A1 تا C2) ارائه می‌کند.

این آزمون‌ها که بر اساس سختی پیشرونده درجه‌بندی می‌شوند، به دانش‌آموز این امکان را می‌دهند که در یک چالش خوشمزه و انگیزشی با زبان، خود را به زبان ایتالیایی آزمایش کنند و به لطف نمرات بلافاصله سطح دانش خود را تأیید کنند.

هر آزمون شامل چندین تمرین (پر کردن یکپارچه، کلوز هدفمند، چند گزینه ای، جوک های درهم تنیده، دگرگونی و غیره) است و هدف آن بررسی مهارت های مختلف (ارتباطی، متنی، اجتماعی-فرهنگی، گرامر و غیره) به صورت یکپارچه است.

این آزمون‌ها علاوه بر تمرین دادن دانش‌آموز در استفاده از زبان، اطلاعات و کنجکاوی‌های زیادی در مورد تاریخ، فرهنگ، عادات و سنت‌های ایتالیا ارائه می‌دهند.

این جلد را می توان به عنوان کتاب تست و همچنین به عنوان کتاب تمرین استفاده کرد.

سیستم امتیازدهی و کلیدهای پایین صدا امکان استفاده از آن را هم در کلاس درس و هم در خانه برای خودارزیابی می دهد.

> فهرست

> استخراج کنید

__________

Da zero a cento طیف گسترده ای از آزمون های مبتنی بر امتیاز را برای ارزیابی مهارت زبان ایتالیایی بر اساس 6 سطح چارچوب مرجع مشترک اروپایی (از A1 تا C2) ارائه می دهد.

این آزمون‌ها که بر اساس سطح سختی تدریجی درجه‌بندی می‌شوند، به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهند که در یک چالش خوشمزه و انگیزشی با زبان ایتالیایی، «خود را در معرض آزمایش» قرار دهند، و به لطف نتایج بلافاصله سطح دانش خود را بررسی کنند.

هر آزمون شامل یک سری تمرینات (کلوز ادغام شده، کلوز هدفمند، چند گزینه ای، تطبیق خط، تبدیل و ...) است و هدف آن آزمون مهارت های مختلف (ارتباطی، متنی، اجتماعی-فرهنگی، دستوری و غیره) به صورت یکپارچه است.

این آزمون ها نه تنها استفاده از زبان را آموزش می دهند، بلکه اطلاعات و حقایق جالب زیادی در مورد تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم و سنت های ایتالیا ارائه می دهند.

از این کتاب می توان به عنوان کتاب امتحان و همچنین به عنوان کتاب تمرین استفاده کرد.

به لطف سیستم نمره دهی و کلیدهای انتهای کتاب، می توان از آن هم در کلاس و هم در خانه برای خودارزیابی استفاده کرد.

ALMA Edizioni – Da zero a cento A1-C2

Test di (auto) valutazione sulla lingua italiana – Exam preparation

Da zero a cento presenta un’ampia gamma di test a punti per valutare la conoscenza della lingua italiana, con riferimento ai 6 livelli del Quadro Comune Europeo (da A1 a C2).

I test, graduati secondo una difficoltà progressiva, permettono allo studente di “mettersi alla prova” in italiano, in una gustosa e motivante sfida con la lingua, e di verificare il proprio livello di conoscenza in modo immediato grazie ai punteggi.

Ogni test comprende più esercizi (riempimento integrato, cloze mirato, scelta multipla, incastro di battute, trasformazione, ecc.) e si propone di verificare le varie competenze (comunicativa, testuale, socioculturale, grammaticale, ecc.) in maniera integrata.

Oltre a esercitare lo studente nell’uso della lingua, i test forniscono numerose informazioni e curiosità sulla storia, la cultura, le abitudini e le tradizioni italiane.

Il volume è utilizzabile come libro di test ma anche come quaderno di esercizi.

Il sistema di punteggi e le chiavi in fondo al volume ne consentono l’uso sia in classe che a casa in autovalutazione.

> Indice

> Estratto

__________

Da zero a cento offers a wide range of score-based tests to assess Italian language proficiency, based on the 6 levels of the Common European Framework of Reference (from A1 to C2).

The tests, graded according to a progressive level of difficulty, allow students to “put themselves to the test” in Italian, in a tasty and motivating challenge with the language, and to check their level of knowledge immediately thanks to the results.

Each test contains a series of exercises (integrated cloze, targeted cloze, multiple choice, line matching, transformation, etc.) and aims to test different skills (communicative, textual, sociocultural, grammatical, etc.) in an integrated way.

The tests not only train the use of the language, but also provide a lot of information and interesting facts about Italian history, culture, customs and traditions.

The book can be used as an exam book, but also as a practice book.

Thanks to the scoring system and the keys at the end of the book, it can be used both in class and at home for self-assessment.

> Indice

سوالی دارید؟ از ما بپرسید