جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

کالای فیزیکی

کتاب کره ای لغات و گرامر سجونگ چهار یک Sejong Korean 4A Vocabulary and Grammar Book 2022 Edition

کتاب کره ای لغات و گرامر سجونگ چهار یک Sejong Korean 4A Vocabulary and Grammar Book 2022 Edition
کتاب کره ای لغات و گرامر سجونگ چهار یک Sejong Korean 4A Vocabulary and Grammar Book 2022 Edition
کتاب کره ای لغات و گرامر سجونگ چهار یک Sejong Korean 4A Vocabulary and Grammar Book 2022 Edition

کتاب کره ای لغات و گرامر سجونگ چهار یک Sejong Korean 4A Vocabulary and Grammar Book 2022 Edition

۱۷۵٫۰۰۰تومان
سیاه سفید وزیری
اضافه به سبد خرید

برای اولین بار در ایران این مجموعه توسط فروشگاه سارانگ تقدیم شما عزیزان علاقه مند زبان کره ای میشود

کتاب کره ای لغات و گرامر سجونگ چهار یک Sejong Korean 4A Vocabulary and Grammar Book 2022 Edition

  • نویسنده National Korean Language Institute
  • ناشر : King Sejong Institute
  • شابک : 9788997134441
  • 65 صفحه
  • زبان کتاب کره ای
  • سطح کتاب متوسط

کتابی با تمرکز بر واژگان و گرامر از Sejong Korean 4A - 2022 Edition.

کتابی با تمرکز بر واژگان و گرامر از Sejong Korean 4A

این کتاب شامل جداول با واژگان نوشته شده به زبان های کره ای و انگلیسی و توضیحاتی در مورد مطالب گرامر کتاب اصلی می باشد.

سریال کره ای سجونگ و نسخه جدید آن.

در سال 2022 مجموعه کتاب های کره ای سجونگ به طور کامل تمدید شد. نسخه جدید از 4 سطح تشکیل شده است که هر سطح به A و B تقسیم می شود، بنابراین برای تکمیل هر سطح باید هر دو قسمت را تکمیل کنید.

هر یک از سطوح فرعی شامل کتاب های زیر است:

- کتاب دانشجو: کتاب اصلی مجموعه. سطوح 1A، 1B، 2A و 2B دارای 2 نسخه مختلف هستند: یکی با متون فقط به زبان کره ای و دیگری با متون به زبان کره ای و انگلیسی.

- کتاب کار: کتاب کار با محتویات کتاب اصلی.

- Extension Activity Book: یک کتاب کار اضافی برای دانش آموزان با فعالیت های مربوط به صحبت کردن و درک شنیداری. سطوح 1A، 1B، 2A و 2B دارای 2 نسخه مختلف هستند: یکی با متون فقط به زبان کره ای و دیگری با متون به زبان کره ای و انگلیسی.

- کتاب واژگان و گرامر: کتاب هایی که شامل توضیحات گرامری و واژگان هر سطح به زبان انگلیسی ترجمه شده است.

- راهنمای معلم: کتاب هایی برای معلمان در مورد نحوه هدایت کلاس ها و یادگیری. این کتاب ها فقط به زبان کره ای نوشته شده اند.

بنابراین، این نسخه جدید با چندین کتاب در هر سطح با Sejong Korean - Revised Edition که شامل 8 جلد است، متفاوت است.

Book focusing on vocabulary and grammar from Sejong Korean 4A

This book includes tables with vocabulary written in Korean and English and explanations of the grammar contents of the main book.

The Sejong Korean series and its new edition.

In the year 2022 the Sejong Korean book series has been completely renewed. The new edition consists of 4 levels, each level is subdivided into A and B, therefore, to complete each level you must complete both parts.

Each of the sub-levels includes the following books:

- Student Book: the main book in the series. Levels 1A, 1B, 2A and 2B have 2 different versions: one with the texts in Korean only and one with the texts in Korean and English.

- Workbook: The workbook with the contents of the main book.

- Extension Activity Book: An additional workbook for students with activities related to speaking and listening comprehension. Levels 1A, 1B, 2A and 2B have 2 different versions: one with the texts in Korean only and the other with the texts in Korean and English.

- Vocabulary and Grammar Book: Books that include grammar explanations and the vocabulary of each level translated into English.

- Teacher's Guide: Books for teachers on how to guide classes and learning. These books are written only in Korean.

Therefore, this new edition with several books per level is different from Sejong Korean - Revised Edition which consists of 8 volumes.

سوالی دارید؟ از ما بپرسید